Retur

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Livet på veien skriftlig melding (e-post) om at du vil påberope deg mangelen. Livet på veien vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).
Angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet.
Dersom kjøper ikke har mottatt angrerettskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (e-post), utvides angrefristen til 3 måneder. Angrerettskjema må være ferdig utfylt når skjemaet mottas. Angrerettskjema gjelder forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.
Returadresse:
Livet på veien
c/o Logistikkhuset
Leiraveien 14
2000 Lillestrøm
 

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss.

Hvis du ønsker å returnere en vare kjøpt i vår Nettbutikk, skal du sende den direkte til:

Livet på veien c/o Logistikkhuset AS
Leiraveien 14.
2000 Lillestrøm.
Tlf: 63 80 04 60
livetpaveien@logistikkhuset.no 

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet , men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.
Virkningene av at angreretten brukes
Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.
Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.
I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.
Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.